Działamy

w odpowiedzialny sposób

Wiele pomysłów na rekultywację

Jedną z konsekwencji działalności wydobywczej jest zmiana krajobrazu. Dlatego Nordkalk ma opracowany plan zagospodarowania dla każdej kopalni po zakończeniu wydobycia. Określone są w nim zasady postępowania w zakresie: rekultywacji wyrobiska oraz hałd, odtworzenia bioróżnorodności oraz koszty niezbędne do przeprowadzenia tego procesu.

W niektórych kamieniołomach jest możliwe rekultywowanie nieeksploatowanego obszaru przy jednoczesnym prowadzeniu działalności wydobywczej w innym rejonie (na przykład w Karinu w Estonii czy Ignaberdze w Szwecji).

Po zakończeniu wydobycia kopalnia może całkowicie wtopić się w otoczenie.

W przypadku głębszych kamieniołomów bierzemy pod uwagę nie tylko kwestie bezpieczeństwa i wygląd danego miejsca, ale przede wszystkim potrzeby społeczne. Tereny pokopalniane mogą służyć jako miejsca rekreacji czy obszary ochrony przyrody.

Tytyri mine museum pop-down restaurant

** Kuva **: Terhi Anttila

Podziemne muzeum górnictwa

Na różne sposoby wykorzystywane są nieczynne już szyby kopalniane w Tytyri w Finlandii. Na przykład KONE Corporation - fińskie przedsiębiorstwo przemysłowe produkujące windy, schody ruchome i drzwi automatyczne, od 1998 roku ma w kopalni stanowiska testowe dla wind przeznaczonych do wieżowców. Jest 9 tam szybów testowych, z których 5 było zbudowane w 2015 roku. W dwóch szybach głębokość sięga 317 metrów. Możliwość prowadzenia testów ma wielkie znaczenie dla rozwoju produktów KONE Corporation.

W miejscowości Lohja w dawnej kopalni mieści się Tytyri Experience z muzeum górnictwa, gdzie poza salami muzealnymi dostępna jest także hala koncertowa. To wyjątkowe miejsce na organizację imprez kulturalnych - 80 metrów w głąb ziemi!

Z kolei w Uddagården w Szwecji i w Storugns na Gotlandii w nieczynnej części kamieniołomów zostały zbudowane tory dla sportów motocyklowych, a w Storugns będzie budowana elektrownia wiatrowa.


LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.