Działamy

w odpowiedzialny sposób

Efektywne wykorzystanie surowca

Nordkalk stara się wykorzystywać surowiec w 100% ze względów ekonomicznych i środowiskowych.

Starania dotyczące pełnego wykorzystania surowca dotyczą także produktów ubocznych: skał wydobywanych razem z kamieniem wapiennym, piasku pozyskiwanego podczas płukania,  popiołów, które powstają w piecach i przemiałowniach, pozostałości po procesach wypalania i gaszenia wapna.  Nordkalk pomaga swoim klientom rozwiązywać kwestie produktów ubocznych w jak najkorzystniejszy sposób. 

W 2017 Nordkalk zdołał podwyższyć efektywność wykorzystania materiałów z 96,6% do 97,9%, dzięki zwiększeniu sprzedaży popiołów z pieców do wypalania wapna, a zwłaszcza zwiększeniu sprzedaży surowca skalnego.
Surowiec skalny jest używany do budowy fundamentów pod drogi, lotniska czy elektrownie wiatrowe. Jest dostarczany na przykład do Rosji i krajów bałtyckich do dużych projektów budowlanych.

Wszystkie kamienne surowce z Nordkalku są oznaczone znakiem CE, co jest ważne w procesie sprzedaży, jako że widać wzrost środowiskowej świadomości społecznej. Bardziej korzystne dla środowiska jest płacenie za transport kamienia niż wydobywanie go na nietkniętych terenach wokół prowadzonych inwestycji i wyrzucanie byle gdzie już wydobytego kamienia.
Surowiec skalny występuje zwłaszcza w fińskich kopalniach - na przykład w Lappeenrancie i w Pargas stanowi około 1/3 całości wydobycia.

Wykorzystanie surowca

przetworzony i sprzedany wapień
do składowania i utylizacji
wykorzystanie produktów ubocznych

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.