Działamy

w odpowiedzialny sposób

Ciągłe zwiększanie wydajności energetycznej

Procesy, jakie zachodzą w przemyśle wapienniczym, wymagają dużych nakładów energii. Wydobycie, kruszenie, mielenie i wypalanie wapna zużywają ogromne ilości energii. Nordkalk stale dąży do jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii przez optymalizację procesów produkcyjnych, jak również przez stawianie na pierwszym miejscu kwestii redukcji zużycia energii przy podejmowaniu nowych inwestycji czy zmianach w już funkcjonujących zakładach.

Redukcja zużycia energii dzięki optymalizacji procesów i rozsądnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

Automatyzacja procesów wypalania w Pargas w Finlandii

System automatycznej optymalizacji procesów w piecu w Pargas został wymieniony w 2016 roku. Nowy system dopasowuje parametry operacyjne, żeby uzyskać stałą jakość produktu oraz zmniejszać zużycie energii. Zmniejsza także możliwość wystąpienia zakłóceń podczas produkcji. Szacowane roczne oszczędności mogą wynieść nawet do 4000MWh.

Biopaliwa testowane w Ignaberdze w Szwecji 

Ignaberga plant 31AUG2015 1200

W 2015 roku firma Nordkalk przeprowadziła w Ignaberdze testy spalania przy użyciu biopaliwa, które powstaje jako produkt uboczny przy produkcji pasz. Wyniki testów były bardzo dobre – zarówno z perspektywy ochrony środowiska, jak i potrzeb firmy Nordkalk. Dlatego zapadła decyzja o przekierowaniu produkcji w 2016 roku na biopaliwa, co wiąże się z dużymi zmianami na liniach produkcyjnych. Obecnie podczas procesu suszenia kruszywa w Ignaberdze w 100% wykorzystywane są biopaliwa.

Dobre efekty dla środowiska i Nordkalku.

Nordkalk – jako jedna z 12 firm – otrzymał na ten cel w grudniu 2015 roku wsparcie finansowe ze Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska. Wsparcie jest przyznawane w tych przypadkach, gdzie prowadzone są prace mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  W uzasadnieniu decyzji podkreślano, że prowadzone przez Nordkalk „działania wykazują największą trwałą redukcję emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jedną zainwestowaną koronę”.

Źródła energii

paliwa alternatywne
elektryczność
olej opałowy
węgiel
gaz ziemny
gaz koksowniczy
inne

Prawie 1/3 energii używanej przez Nordkalk pochodzi z węgla, który jest używany w procesie wypalania wapna, podobnie jak oleje opałowe, gaz ziemny i gaz koksowniczy. 

Elektryczność jest wykorzystywana do kruszenia i mielenia, a z kolei olej opałowy, gaz ziemny i biopaliwa są używane do procesów suszenia.

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.