Działamy

w odpowiedzialny sposób

Bezpieczeństwo i higiena pracy na pierwszym miejscu!

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo! Zero wypadków w miejscu pracy to nasz długofalowy cel. Troska o bezpieczeństwo jest częścią wszystkiego, co robimy.

Stale podkreślamy znaczenie przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy, uświadamiając pracowników, w jaki sposób ich własne zachowanie wpływa na bezpieczeństwo ich samych i otoczenia. Sposób zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i procedury BHP są na bieżąco uaktualniane zgodnie z wymogami wdrożonego w Nordkalku systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001.

Wszyscy pracownicy Nordkalku są zachęcani do obserwacji swojego środowiska pracy i zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych w pracy i podczas podróży służbowych.

Wszelkie zgłoszenia są szczegółowo analizowane i potrzebne działania zaradcze są podejmowane najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Wypadki w miejscu pracy są raportowane we wszystkich krajach Nordkalku natychmiast po zdarzeniu. Zdrowie i bezpieczeństwo jest zawsze tematem nr 1 na międzynarodowych spotkaniach.

Światowa czołówka pod względem dbania o bezpieczeństwo

Wiosną 2016 roku Nordkalk otrzymał dyplom uznania za działania w zakresie BHP przyznany przez Forum "Zero Wypadków", podlegające pod Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego. Nordkalk znalazł się wśród firm na POZIOMIE I, co oznacza światową czołówkę firm najbardziej dbających o bezpieczeństwo.

Forum "Zero Wypadków" przyznaje corocznie certyfikaty firmom członkowskim, które odniosły sukces w działaniach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu certyfikatu jest brany pod uwagę wskaźnik nieobecności w pracy spowodowanych wypadkami, jak również liczba wypadków. Istotna jest także kwestia badania przyczyn wypadków i prawidłowego raportowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. W imieniu Nordkalku dyplom odebrali Dyrektor Produkcji, Kari Vyhtinen (po lewej) i Kierownik ds. BHP Juha Virolainen (po prawej). Na zdjęciu pośrodku stoi Inżynier Procesów Ossi Lindstedt, odpowiedzialny m.in. za kwestie bezpieczeństwa.

Vyhtinen Lindstedt Virolainen

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.