Działamy

w odpowiedzialny sposób

Jednakowe zasady dla wszystkich

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w takim samym stopniu obowiązują pracowników Nordkalku, jak i naszych gości i podwykonawców.

Każdy, kto wchodzi na teren zakładu, musi założyć odzież ochronną oraz przejść szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Przywiązujemy do tego ogromną wagę.

Wszyscy nasi podwykonawcy, dostawcy i firmy transportowe są informowani o wymogach i procedurach BHP, łącznie z dostarczeniem odzieży ochronnej. Pracownicy Nordkalku mają obowiązek natychmiastowego reagować na jakiekolwiek sytuacje nieprzestrzegania procedur i pomagać w razie potrzeby. Wszystkie tego typu incydenty muszą być zgłaszane i uwzględniane w statystykach BHP. 

Lappeenranta main gate 600px

W Finlandii bezpieczeństwo w zakładach i kamieniołomach wzrosło dzięki wdrożeniu elektronicznej kontroli dostępu we wszystkich największych obiektach. Od początku 2016 r., żeby wejść na ich teren, trzeba przejść szkolenie dotyczące bezpieczeństwa otrzymać specjalną przepustkę. Wszyscy goście czy podwykonawcy muszą obejrzeć film instruktażowy, który przedstawia obowiązujące w Nordkalku zasady BHP – na przykład konieczność stosowania wyposażenia ochronnego.

System elektronicznej kontroli dostępu będzie wdrażany stopniowo także w innych krajach. 

LIDER W BRANŻY

Nordkalk jest wiodącym północnoeuropejskim dostawcą produktów i rozwiązań na bazie kamienia wapiennego. Dostarczamy surowce niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu, a nasze rozwiązania pomagają dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę.